30%
تخفیف
0
280,000 تومان
30%
تخفیف

آشنایی اولیه با مفاهیم نانوفناوری به زبان ساده(مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان

 

 

0
280,000 تومان
20%
تخفیف

آشنایی با مفاهیم نانوفناوری(پیشرفته)

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

 

 

0
480,000 تومان
20%
تخفیف

آشنایی با مفاهیم نانوفناوری(پیشرفته)

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

 

 

0
800,000 تومان
30%
تخفیف

آشنایی با مفاهیم نانوفناوری(مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
560,000 تومان

 

 

0
560,000 تومان