25%
تخفیف

اسباب بازی آموزشی بومک دارورسانی هدفمند

«بومك دارورسانی هدفمند» با نام تجاری روبوزی یك اسباب بازی آموزشی و جذاب برای آشنایی كودكان با مفهموم و آموزش عملی كاربرد فناوری نانو در دارورسانی است. این بازی نمای بعضی از اعضای داخلی بدن انسان – قلب، ریه، كلیه، معده، مثانه و مغز – را نمایش می دهد. گلوله های بکارگرفته شده نماد دارو در بدن هستند كه كودک می تواند به كمك قلم تعبیه شده از طریق راه های پرپیچ و خم موجود در صفحه، به عضو مورد نظر برساند و به صورت ضمنی مفهوم دارورسانی هدفمند را فراگیرد.

0
1,500,000 تومان
0
15,000,000 تومان