فیلم های آموزشی و علمی چه تاثیری در یادگیری خواهد داشت؟

  1. با توجه به تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده که بیشترین درصد یادگیری از طریق «مشاهده» است. این تحقیق نشان می دهد که آموزش از طریق فیلم های آموزشی به سهولت می تواند میزان یادگیری شخص را افزایش دهد.
  2. یادگیری مفاهیم آموزشی، علمی و … از طریق دیدن فیلم، 3 برابر مطالعه بصورت تئوری است.
  3. ارائه اطلاعات از طریق تصویر مانند فیلم، انیمیشن و … به فراگیران کمک می کند تا مطالب را به میزان بسیار زیادی،درک و به خاطر بسپارند.
  4. فیلم های آموزشی و علمی نسبت به سایر منابع، ارزانتر و در دسترس تر هستند.
  5. فیلم های آموزشی جذاب تر از سایر منابع آموزشی هستند. به همین دلیل بسیاری از افراد، تماشای فیلم را به به خواندن کتاب ترجیح می دهند.

محصولات بازی و آموزشی فناوری نانو

فیلم های علمی

کاربردهای فناوری نانو